Yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu

Yasal Sorumluluklarınızın Farkında mısınız?

Yasal Sorumluluklarınızın Farkında mısınız?


Tehlikeli maddelerin; insan sağlığı, diğer canlı varlıklar ve çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esaslar ulusal ve uluslararası mevzuatlarla belirlenmiştir. Bu çerçevede işletmelerin başlıca yükümlülükleri şu şekildedir:

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapan işletmeler ile miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almaları zorunludur.

Bu sayfayı paylaş :


BİZE ULAŞIN

0262 606 0679

Hemen teklif almak için tıklayınız