Yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu

KKDİK; "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" için bir kısaltmadır. Ülkemizde Türk-Reach veya Turkish Reach olarak da bilinir. Avrupa'da 2010 yılında yürürlüğe giren Reach Tüzüğü ile bire bir aynıdır. Tabi; bazı ilavelerle (Detaylar için arayabilirsiniz).

Piyasada var olan bütün kimyasal hammaddelerin kayıt altına alınmasını, tonaj olarak da özellik olarak da değişikliklerinin izlenmesini ve güncel tutulmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda; başlangıç olarak 31 Aralık 2020 Tarihine kadar hammaddelerin KKS (Kimyasal Kayıt Sistemi)'ne "ön kayıt" yapılması gerekmektedir. 01 Ocak 2021 Tarihinden itibaren, ön kayıtları yapılmayan kimyasal hammaddelerin piyasaya arzı yasaktır. "Ön kayıt"tan sonra "kesin kayıt" için süre 3 yıldır. 31 Aralık 2023'e kadar tüm kayıtların yapılması gerekmektedir.

KKDİK Yönetmeliği kapsamında, 1 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen maddeler ve eşyanın içindeki madde konsantrasyonunun ağırlıkça %0,1 den büyük olması halinde Kimyasal Güvenlik Raporu ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılması gerekmekte

Türkiye’de üretilen veya ülkeye ithal edilen, KKDİK kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın online Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla yapılacaktır. Kayıtlar için özet raporlar Türkçe olarak istenecek. Bununla birlikte, Bakanlık yetkilileri kapsamlı raporun İngilizce olarak da kabul edileceğini belirtmiştir.

Maddelerin kayıt dosyaları, "Kimyasal Değerlendirme Uzmanları" tarafından hazırlanacaktır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanının bazı önemli görevlerini (tek yetkili olarak) aşağıda bulabilirsiniz.

- Güvenlik Bilgi Formlarının (GBF/SDS/Safety Data Sheet) hazırlanması,

- Kimyasal Güvenlik Raporlarının hazırlanması,

- Kimyasal Güvenlik Değerlendirmelerinin yapılması,

- KKDİK kapsamında Kayıt Dosyalarının hazırlanması,

- Maruz kalma senaryolarının hazırlanması.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı eğitimleri KKDİK Yönetmeliğinin Ek-18’inde belirtilen şartlara uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı eğitim kuruluşları tarafından verilebilmektedir.BİZE ULAŞIN

0262 606 0679

Hemen teklif almak için tıklayınız