Yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu

TMFB nedir ? Hangi firmalar TMFB alabilir?

TMFB nedir ? Hangi firmalar TMFB alabilir?


24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı resmi gazetede yayınlanmış “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” ve ADR kapsamında tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Bakanlığa başvurarak alması gerekli olan belgedir (örnek fotoğraf olmalı )

Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

Bu sayfayı paylaş :


BİZE ULAŞIN

0262 606 0679

Hemen teklif almak için tıklayınız